מכוניים תורניים

המכונים התורניים פועלים ליד ישיבות ההסדר ומכשירים בני תורה
לתפקידי חינוך והוראה בחינוך העל-יסודי במקצועות הקודש.
תכנית הלימודים משלבת לימודי הכשרה להוראה עם הלימוד התורני בישיבה.

קרית שמונה מעלות אלון מורה מעלה לבונה שילה בית אל ירושלים מעלה אדומים