תכנית מאירים - מצוינים להוראה
תכנית יוקרתית חדשה לפיתוח מנהיגות חינוכית דתית, המשותפת למכללה ולאוניברסיטת בר-אילן ומיועדת לסטודנטים וסטודנטיות בעלי נתוני השכלה גבוהים.

הערה: התכנית מיועדת לבנים ולבנות, אלא שהבנות חייבות להתמחות בחוג לתקשורת ובחוג נוסף על פי בחירתן.

יעדי התוכנית:
 1. פיתוח וטיפוח של תלמידים העונים על הקריטריונים של תוכנית המצוינים של משרד החינוך, במטרה להכשירם למנהיגות חינוכית בחינוך הדתי.
 2. פיתוח הלומדים תוך העשרה בתחומי הידע התורני, היכרות עם בעיות החברה בישראל, מנהיגות קהילתית ובית ספרית ועוד.
מרכיבי התוכנית - משך הלימודים חמש שנים בלבד:

3 שנים לתואר Bed במכללת ליפשיץ ותעודת הוראה.
2 שנים לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן בביה"ס לחינוך, במגמות מינהל ופיקוח, תכניות לימודים וייעוץ חינוכי.
במהלך התוכנית לתואר ראשון ישתתף עמית "מאירים" בתוכנית לימודים ייחודית הכוללת: מפגשים וסדנאות בתחומי: מקצועות היהדות, בעיות חינוך, מוסר והשקפה, אקטואליה וחברה לאור המקורות.

הטבות ייחודיות ויתרונות
 1. מסלול לימודים מקוצר וייחודי.
 2. פטור מלא משכר לימוד לשלש שנים, בלימודי התואר הראשון. מותנה בקבלת מילגה מותנית מועדפת ממשרד החינוך בגובה 2/3 משכ"ל, ומילגה משלימה ע"י המכללה.
 3. המשך לימודים לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן בבי"ס לחינוך. לעומדים בדרישות עד לסיום התואר הראשון,יינתנו הקלות בלימודים לתואר שני במגמות מועדפות.
 4. ליווי אישי בלימודים
 5. עדיפות בשיבוץ בהוראה בסיום הלימודים לתואר הראשון.

תנאי קבלה

 1. לאחר שירות צבאי/ שירות לאומי.
 2. עמידה בתנאי הקבלה לתוכנית המצויינים של משרד החינוך
 3. המלצות
 4. ראיון אישי ואישור של ועדת קבלה.
חוזר מפורט של התוכנית ניתן לקבל במזכירות האקדמית