הכשרת מחנכות להוראת תקשורת
תכנית לימודים להכשרת מורות להוראת תקשורת ואחת מההתמחויות הבאות: תנ"ך, תושב"ע, מתמטיקה, גיאוגרפיה ומדעי הטבע. התכנית מתפרסת על פני ארבע שנות לימודים.
הלימודים בתקשורת כוללים לימודים עיוניים וסדנאות ברדיו ובטלויזיה.הלימודים בתקשורת כוללים לימודים עיוניים וסדנאות ברדיו ובטלויזיה ובשילוב האינטרנט בהוראה.