תורה ותעודה

תכנית לימודים להכשרת מורים במגוון ההתמחויות האקדמיות של המכללה: תנ"ך, תושב"ע, גיאוגרפיה, מתמטיקה, מדעי הטבע, תקשורת והוראת מדעי המחשב ומתמטיקה.
תכנית הלימודים מתפרסת על ארבע שנות לימודים. תלמידים בעלי נתונים מיוחדים יכולים להשלים את הלימודים בשלוש שנים.